Uwaga! Skupujemy wózki HC/HANGCHA w każdym stanie.

Sprawdź nas: Zapytaj o ofertę

przeglądy udt

Odbiory UDT


Procedura odbioru UDT wymaga skompletowania dokumentów oraz przeprowadzenia badania stanu technicznego wózka widłowego. Przygotowanie wózka do odbioru UDT wymaga wykonania następujących czynności:

  • przegląd techniczny i naprawy – aby uzyskać pozytywną opinię UDT należy przeprowadzić serwis wózka widłowego, który ma na celu sprawdzenie faktycznego stanu i usunięcie ewentualnych usterek,
  • przygotowanie kompletu dokumentów – składają się na nią schematy układów (elektrycznego i hydraulicznego), certyfikat pochodzenia, DTR wózka widłowego (instrukcja obsługi, która określa szczegółowo wszystkie parametry konkretnego modelu pojazdu) oraz specyfikacja techniczna – w przypadku wózków nowych potrzebne będą dwa komplety dokumentów, natomiast w przypadku wózków używanych kserokopia ostatniego protokołu i decyzji o dopuszczeniu do rejestracji,

  • zgłoszenie do UDT – operator (właściciel) wózka widłowego powinien zgłosić do lokalnego oddziału UDT wszystkie wózki widłowe, które zamierza użytkować, aby przeprowadzić ich odbiór techniczny i rejestrację – formularz wniosku można pobrać ze strony UDT.

Każdy wózek powinien też posiadać Dziennik Konserwacji, w którym należy odnotowywać wszystkie przeprowadzone przeglądy i naprawy. Osobą odpowiedzialną za właściwe prowadzenie dziennika jest właściciel wózka, natomiast przeglądów i napraw może dokonywać wyłącznie konserwator posiadający stosowne uprawnienia wydane przez UDT. Częstotliwość wykonywania przeglądów określona jest w DTR-ce wózka. Jeżeli producent nie określił dokładnego czasu pomiędzy kolejnymi przeglądami, to przyjmuje się, że powinny być one przeprowadzane minimum raz na 30 dni w przypadku wózków z pełnym dozorem technicznym oraz co 60 dni w przypadku pojazdów o dozorze ograniczonym.

rozładunek wózkiem widłowym