Uwaga! Skupujemy wózki HC/HANGCHA w każdym stanie.

Sprawdź nas: Zapytaj o ofertę

UDT

UDT


Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r), wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu. Oznacza to, że użytkowanie wózka widłowego możliwe jest wyłącznie na podstawie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego, który po przeprowadzeniu odbioru może wydać zezwolenie na eksploatację. Firma Niko Alex oferuje kompleksową obsługę odbiorów UDT wózków widłowych.


Odbiory techniczne wózków jezdniowych podnośnikowych w większości dostępnych na rynku typów przeprowadza się zazwyczaj co 12 miesięcy (chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej). Dotyczy to normalnej eksploatacji wózka. Niezależnie od odbiorów corocznych odbiór UDT należy przeprowadzić każdorazowo po zaistnieniu wypadku, po poważnej awarii lub dokonaniu modyfikacji konstrukcji wózka.

Nie każdy odbiór UDT kończy się wydaniem pozwolenia na eksploatację. Jeżeli badanie techniczne zakończy się wynikiem negatywnym, wózek powinien być wycofany z eksploatacji lub naprawiony i zmodernizowany, a następnie ponownie poddany pod ocenę inspektora UDT. Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twój wózek zostanie dopuszczony do użytkowania, skorzystaj z pomocy specjalistów Niko Alex.

hala magazynowa z wózkiem